Filtracja

W naszej ofercie posiadamy włókniny filtracyjne do grawitacyjnego oczyszczania chłodziwa z zanieczyszczeń.